submenu
content

Dialog społeczny

25-01-2006
30 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, a także Prezydium Komisji oraz wspólne posiedzenie zespołów Komisji Trójstronnej: Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych.
 
Przypomnijmy, że 12  grudnia ub. roku premier mianował ministra K. Michałkiewicza przewodniczącym Komisji, powołani  zostali również pozostali przedstawiciele strony rządowej z kilku resortów (MRR, MEN, MTiB, MG, MS, MZ, MF, MPiPS). 4 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji, które dotyczyło rozwiązań organizacyjnych, a 17 stycznia odbyło się posiedzenie Sekretarzy Prezydium Komisji.

Jednocześnie prowadzony jest także dialog społeczny branżowo/sektorowy na forum dziesięciu trójstronnych zespołów branżowych (TZB). 2 grudnia ub. roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa nt. procesów restrukturyzacji sektora kolejowego. 21 grudnia odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników nt. kwestii płacowych w sektorze górniczym. Z kolei 12 stycznia miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa na temat restrukturyzacji sektora hutniczego i ich konsekwencji dla warunków pracy. 17 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego na temat projektu Strategii Przekształceń Strukturalnych w Sektorze Zbrojeniowym w latach 2006-2010 r. Następnego dnia obradował Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia na temat organizacji i finansowania świadczeń ratownictwa medycznego oraz realizacji przepisów ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych ZOZ. 1 lutego odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego na temat aktualizacji Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2007. Na 2 lutego planowane jest spotkanie współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego na temat porządku obrad posiedzenia plenarnego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: