submenu
content

Warsztaty Terapii Zajęciowej z większym dofinansowaniem

25-09-2018

Od 1 lipca br. wzrosło dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od nowego roku zwiększy się także dofinansowanie pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

Od 1 stycznia 2016 roku kwota dofinasowania wynosiła 15 996 zł. Wcześniej – od 2009 roku było to 14 796 zł. W wyniku tegorocznej nowelizacji zwiększono dofinansowanie:

  • kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 16 596 zł (od 1 lipca 2018 r.). W kolejnych latach będzie to: w 2019 r. - 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł;
  • rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej - do wysokości 22 000 zł.

 

- „WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej to bardzo dobra wiadomość dla tych placówek i ich podopiecznych.” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Zmienił się także sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej pomagają tym niepełnosprawnym, którzy są niezdolni do pracy. W całej Polsce działa 718 warsztatów,z których korzysta ponad 27,2 tys. osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które mają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka, która ma utworzyć warsztat lub która już go prowadzi, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej. WTZ mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: