submenu
content

Aktywność najlepszą terapią

27-09-2018

Warsztaty Terapii Zajęciowej to ważny element rehabilitacji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W całej Polsce działa 718 takich miejsc.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej. WTZ mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

 

Jednostka, która chce utworzyć warsztat składa do właściwego - ze względu na siedzibę warsztatu -  powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.

 

„Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie jest jednostką założoną i prowadzoną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.  W codziennych zajęciach Warsztatu uczestniczy 40 osób – głównie z niepełnosprawnością intelektualną.” - mówi kierownik placówki, Katarzyna Dyląg-Rydzewska.

 

Wszystko w WTZ podporządkowane jest ich uczestnikom. Zadaniem personelu jest dostosowanie miejsca i zajęć do potrzeb i możliwości osób o wielu różnych niepełnosprawnościach.

 

- „Firma czy zakład pracy, to nie tylko biurka, krzesła czy komputery. To przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy budują jej obraz swoim zaangażowaniem, kreatywnością i poświęceniem. Nasza "firma" to Oni. Fascynujący wyjątkowi, czasem niedoskonali. Piękni w każdym słowie, geście i spojrzeniu. Nawet wtedy, gdy nie potrafią czegoś napisać, wykonać, gdy nie potrafią mówić i w najprostszy sposób wyrazić czegoś słowami. Gdy przełamują największy lęk, pokonują bariery i wchodzą na sam... szczyt.” - tak mówi o pracy w WTZ w Strzelcach Krajeńskich Sergiusz Paszkiewicz, dyrektor placówki.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to dla uczestników praca, której nie mogą samodzielnie podjąć. Uczestnictwo w zajęciach wielu z nich przywraca sens życia, daje poczucie przynależności do wspólnoty. Takie miejsca stają się dla nich drugim domem.

 

- „Każdy z uczestników realizuje, opracowany dla niego, Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, w którym zawarte są cele podejmowanej pracy terapeutycznej. Poprzez proponowane aktywności Warsztat zapewnia warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika oraz przygotowuje do podejmowania ról społecznych.” - tłumaczy Katarzyna Dyląg-Rydzewska z WTZ z Krakowa.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają szansę rozwinąć nowe umiejętności w ramach wielu specjalistycznych zajęć.

 

- „Terapia zajęciowa prowadzona jest w 7 pracowniach: krawieckiej, plastycznej, dziewiarsko-hafciarskiej, gospodarstwa domowego, technicznej, galanterii skórzanej, komputerowo-poligraficznej. W ramach zajęć prowadzonych w pracowniach stosowane są różne techniki rozwijające i kształtujące umiejętności osób niepełnosprawnych.” - mówi Ryszarda Grzywaczewska, kierownik WTZ w Białej Podlaskiej.

 

O wysoki poziom zajęć i odpowiednią opiekę dba personel złożony z wielu specjalistów.

 

- „Kadrę ośrodka stanowią: kierownik, psycholog, specjalista ds. rewalidacji, specjalista ds. rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej. W prowadzonej działalności terapeutycznej towarzyszą im wolontariusze, praktykanci i stażyści.” - dodaje Katarzyna Dyląg-Rydzewska.

 

- „Wszyscy pracownicy Warsztatu legitymują się specjalistycznym wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wykonywanych obowiązków. Większość z nich pracuje w Warsztacie praktycznie od początku istnienia.” - mówi Ryszarda Grzywaczewska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: