submenu
content

Rozmowy z Vladimirem Spidlą

27-01-2006
W poniedziałek, 30 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 minister Krzysztof Michałkiewicz oraz podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski wezmą udział w spotkaniu z Vladimirem Spidlą, Komisarzem Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Tematami spotkania będą m.in.:
 
  • Program Reform Strategii Lizbońskiej: Zatrudnienie,
  • nowy etap prac nad Funduszami Strukturalnymi: Stan prac związanych z przygotowaniem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych (finansowanych z EFS)
  • oraz kwestie polityki społecznej (równe szanse, mobilność, demografia).
 
We wtorek, minister Krzysztof Michałkiewicz weźmie udział w „śniadaniu prasowym” z Vladimirem Spidlą, Komisarzem Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: