submenu
content

Spotkanie Ministra Michałkiewicza z delegacją rządu rumuńskiego

08-02-2006
Przedstawiciele rządu Rumunii zapoznali się z sytuacją w polskim systemie opieki nad dzieckiem oraz z priorytetami w budowaniu tego systemu, czyli: wsparciem rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w środowisku, tworzeniem rodzinnych form opieki zastępczej, przekształcaniem placówek opiekuńczo–wychowawczych w małe placówki o zindywidualizowanym podejściu do dzieci.
 
Na spotkaniu omówiono również sposób funkcjonowania instytucjonalnych form opieki w Polsce oraz procedury adopcyjne ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych adopcji dzieci polskich. Postanowiono także o nawiązaniu ścisłej współpracy między obu krajami w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.
 

Z rumuńską delegacją spotkała się również podsekretarz stanu Joanna Kluzik – Rostkowska. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację dzieci rumuńskich, urodzonych w Rumunii i przywiezionych do Polski oraz dzieci urodzonych przez obywateli Rumunii w Polsce i tu pozostawionych przez rodziców w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej dzieci te powinny mieć możliwość pozostania w Polsce. Minister Panait wystąpił z propozycją podpisania dwustronnego porozumienia między obu krajami, które regulowałoby odpowiednie procedury postępowania wobec dzieci rumuńskich przebywających w Polsce.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: