submenu
content

Budowa potencjału administracyjnego w Unii Europejskiej

10-02-2006
W ramach obecnego zakresu działania EFS możliwe jest wspieranie rozwoju potencjału administracyjnego, w szczególności w odniesieniu do służb publicznych zajmujących się realizacją polityk zatrudnienia. W projekcie rozporządzenia regulującego zakres działania funduszu w okresie programowania 2007-2013 priorytet ten został wzmocniony, rozszerzono także zakresu wsparcia ze służb publicznych także na partnerów społecznych i organizacje pozarządowe.
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. przez Portugalię, Grecję i Irlandię, dobre przykłady („best practices”) wykorzystania dofinansowania z EFS dla poprawy zdolności administracyjnej w obecnym okresie programowania, niektóre nowe państwa członkowskie (Słowenia, Litwa) przedstawiły plany wykorzystania środków strukturalnych w tym zakresie w latach 2007-2013.
 
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział również Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju  Regionalnego - jako przewodnicząca delegacji oraz Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: