submenu
content

Pomoc w okresie mrozów - wolne miejsca w noclegowniach

20-01-2006
W części województw są wciąż wolne miejsca noclegowe w placówkach dla osób bezdomnych:
 • Woj. Dolnośląskie  - są jeszcze wolne miejsca i możliwości dostawek
 • Woj. Kujawsko – Pomorskie – są wolne miejsca i uruchamiane są dodatkowe jako przystawki
 • Woj. Lubelskie - 82, z możliwością zwiększenia o kolejne 33 miejsca
 • Woj. Lubuskie- 121
 • Woj. Łódzkie – 175
 • Woj. Małopolskie – ponad 100 miejsc
 • Woj. Mazowieckie – istnieje możliwość przyjęcia jeszcze 279 osób
 • Woj. Opolskie – 28, z możliwością uruchomienia dodatkowych 50
 • Woj. Podkarpackie – 28, z możliwością zwiększenia o dalsze 138 miejsc
 • Woj. Podlaskie – 25 oraz dodatkowe 50 w gminnych placówkach pomocy społecznej
 • Woj. Pomorskie – ok. 200 miejsc
 • Woj. Śląskie – nie zgłoszono braku miejsc z żadnej gminy na terenie woj., na bieżąco placówki zwiększają liczbę miejsc
 • Woj. Świętokrzyskie  - 70
 • Woj. Warmińsko – Mazurskie – 34 miejsca w domach pomocy społecznej
 • Woj. Wielkopolskie – 22, z możliwością dalszego zwiększenia o dostawki
 • Woj. Zachodniopomorskie – są wolne miejsca, a w razie potrzeby są na bieżąco dostawiane przystawki.
Województwa organizują w tym okresie pomoc dla osób bezdomnych w różnych formach, np. ogrzewalnie na dworcach, jadłodajnie, punkty wydawania posiłków, odzieży, obuwia, w środowiskowych domach pomocy. Z kolei w barach i stołówkach szkolnych osoby bezdomne mogą otrzymać gorący posiłek po skierowaniu z ośrodków pomocy społecznej.
 
Uruchomiono bezpłatne infolinie służące zgłaszaniu informacji o osobach bezdomnych i osobach potrzebujących pomocy. Pracownicy Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego pełnią dyżury przez całą dobę i na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych placówkach pomocowych. Udzielają stosownych informacji zainteresowanym służbom i osobom potrzebującym pomocy. Przygotowano też ulotki dla osób bezdomnych informujące o możliwości uzyskania pomocy oraz dla obywateli, w celu zaangażowania ich w pomoc.
 
Do tegorocznej zimy rząd podjął przygotowania już w listopadzie 2005 r. Na początku tego miesiąca została podjęta decyzja o przyznaniu dodatkowej kwoty 3 mln złotych z ogólnej rezerwy budżetu państwa na zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Pieniądze wydawano na działania osłonowe (doraźna pomoc) i aktywizujące osoby bezdomne.
 
Niezależnie od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, informacje o osobach zamarzniętych zbiera Wydział Profilaktyki  Komendy Głównej Policji w Warszawie. Służby policyjne zobowiązane są także do udzielania bieżących informacji osobom zgłaszającym się  z prośbą o udzielenie pomocy (tel. 0 22 601 22 71).
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: