submenu
content

Raport: rozwój insytucji opieki dla maluchów

19-09-2018

Podjęte po 2015 r. zmiany w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 spowodowały intensywny przyrost liczby miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Na koniec 2015 r. funkcjonowało ok. 84 tys. takich miejsc, natomiast na koniec 2018 r. szacuje się, że będzie ich ok. 143 tys. Będzie to wzrost o ok. 70%.


Do 2016 r. dzięki programowi „Maluch +” powstało średniorocznie ok. 4 tys. miejsc opieki. Wprowadzone w programie zmiany pozwoliły na utworzenie w edycji 2017 ok. 8 tys. miejsc, a w 2018 r. przekazano środki na utworzenie ok. 24,5 tys. miejsc oraz na dofinansowanie funkcjonowania ok. 56 tys. miejsc.


Co ważne, rozwiązania dedykowane specjalnie dla gmin, w których nie funkcjonują żadne żłobki, spowodują, że w 102 gminach utworzony zostanie klub lub żłobek, co oznacza wzrost liczby gmin, w których funkcjonują instytucję, o ok. 11% .

 

Systematycznie rośnie liczba instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Ma to związek z większym dofinansowaniem z programu „Maluch+” oraz zmianami dot. m.in. ułatwień w zakładaniu żłobków. Według szacunków Ministerstwa Rodziny na koniec tego roku funkcjonować będzie 5215 placówek.

 

O tym jak rozwijają się instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi piszemy w naszym raporcie. Kliknij na obrazek i przejdź do raportu.

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: