submenu
content

Dostęp do unijnych rynków pracy

23-01-2006
- Najbliższe cztery miesiące będą bardzo ważne, jeśli chodzi o otwarcie unijnych rynków pracy i swobodny przepływ pracowników w ramach UE – powiedział minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz podczas briefingu prasowego, który odbył się 23 stycznia br.
 
– 27 stycznia będziemy uczestniczyć w spotkaniu szefów resortu pracy rozszerzonej Grupy Wyszechradzkiej, na którym będziemy zabiegać o wydanie wspólnej deklaracji w sprawie zniesienia przez kraje „starej” Unii barier w zakresie swobody przepływu pracowników i usług – poinformował  wiceminister Kazimierz Kuberski.
 
Minister Michałkiewicz przedstawił dziennikarzom wyniki posiedzenia nieformalnej Rady Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia oraz Konsumentów zwołanej przez Prezydencję Austriacką w Villach (Austria), w dniach 19-21 stycznia br. – Wskazaliśmy, że obawy przed otwarciem dostępu do rynku pracy przez Irlandię, Szwecję i Wielką Brytanię były nieuzasadnione. Nie doszło do masowych migracji i zagrożenia dla systemów ochrony socjalnej, natomiast w znaczącym stopniu otwarcie tych rynków przyczyniło się do legalizacji statusu Polaków pracujących tam jeszcze przed akcesją. Przepływ pracowników z państw UE-10 przynosi gospodarkom krajów „starej” Unii wymierne korzyści – powiedział Krzysztof Michałkiewicz.
 
Podczas posiedzenia w Villach minister Michałkiewicz zabiegał o pozytywną decyzję w sprawie otwarcia rynków pracy tzw. "starych" państw członkowskich. W celu wynegocjowania korzystnego dla Polski stanowiska prowadził rozmowy z ministrem zatrudnienia Danii, Clausem Hjortem Frederiksenem, holenderskim ministrem spraw społecznych i zatrudnienia, Aartem Janem de Geusem, minister delegowaną ds. spójności społecznej i równości Francji, Catherine Vautrin, ministrem pracy i spraw socjalnych Hiszpanii, Jesúsem Calderą Sánchez-Capitánem oraz ministrem pracy i polityki społecznej Norwegii, Bjarnem Hakonem. Spotkania dotyczyły nie tylko kwestii otwarcia rynków pracy państw członkowskich, ale także delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz przyszłej współpracy dwustronnej w tych sprawach.
 
- Chcemy rozpocząć szeroką dyskusję na temat dostępu do unijnych rynków pracy, która jest ważna tym bardziej, że Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników – poinformował wiceminister Kuberski w odniesieniu do podejmowanych przez resort pracy działań.
 
27 stycznia br. w Budapeszcie odbędzie się posiedzenie ministrów ds. pracy państw Grupy Wyszechradzkiej oraz Słowenii. Strona polska podczas tego spotkania zamierza omówić z partnerami możliwość przyjęcia wspólnego stanowiska – apelu o otwarcie dostępu do rynku pracy dla nowych państw członkowskich. Chce także poddać pod dyskusję możliwość liberalizacji okresów przejściowych przyjętych przez państwa Grupy Wyszechradzkiej.
 
Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, przed 1 maja 2006 r. Rada (UE) dokona przeglądu funkcjonowania środków przejściowych w zakresie dostępu do rynku pracy, na podstawie raportu przedstawionego przez Komisję Europejską. Przyjęcie raportu przez Komisję planowane jest na luty  2006 r. Jego konkluzje nie będą jednak wiążące dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji co do dalszego stosowania rozwiązań  przejściowych.
 
Niezależnie od wyników wspomnianego raportu Komisji Europejskiej, państwo UE-15 może przedłużyć okres stosowania własnych przepisów prawnych do 1 maja 2009, a w przypadku zaistnienia poważnych zakłóceń na rynku pracy lub też groźby ich wystąpienia – do 1 maja 2011 r. Przedłużenie wymaga oficjalnego powiadomienia Komisji Europejskiej.
 
Żadne z państw stosujących ograniczenia w zakresie dostępu do rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich nie przekazało jeszcze oficjalnej decyzji w kwestii ich utrzymania po 1 maja 2006 r. Jedynie Niemcy i Austria poinformowały wstępnie o planach dalszego stosowania rozwiązań przejściowych. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym tzw. stare państwa członkowskie muszą notyfikować Komisji Europejskiej decyzję w tej sprawie przed 1 maja 2006 r.  
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: