submenu
content

Prace społecznie użyteczne

27-01-2006
Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wystosował 26 stycznia br. pismo do Wojewodów i Marszałków Województw, w którym promuje nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej - prace społecznie użyteczne (to rozwiązanie zostało wprowadzone 1 listopada 2005r. na podstawie przepisów ustawy z 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustawy, Dz. U. Nr 64, poz. 1366)
 
Samorządom gmin przypada szczególna rola we wdrażaniu tego instrumentu. Odgrywają one bowiem rolę bezpośrednich organizatorów tych prac, współpracują ze służbami zatrudnienia oraz służbami pomocy społecznej.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało publikację, zawierającą podstawowe wskazówki i sugestie na temat organizacji prac społecznie użytecznych. Ma ona służyć gminom jako pomoc konsultacyjna.
 
Minister zwrócił się do Wojewodów i Marszałków z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu publikacji. Wyraził nadzieję, iż stanie się ona przydatna dla wszystkich instytucji, od których zależy organizacja prac społecznie użytecznych.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: