submenu
content

Wyjaśnienia w sprawie sytuacji na rynku pracy

09-02-2006
Natomiast tegoroczna styczniowa stopa bezrobocia była wyższa w stosunku do stopy z grudnia ub. roku, ponieważ wystąpiły typowe sezonowe tendencje. Miały one miejsce w minionych latach. W tym roku dynamika sezonowego wzrostu okazała się niższa niż w poprzednich latach.
 
W styczniu ponownie rejestrują się osoby, którym wygasły umowy zawarte na czas określony m.in. w budownictwie, transporcie i handlu, jak również, (co można przypuszczać), osoby zatrudniane nielegalnie, gdyż zima powoduje ograniczanie ich zatrudnienia.
Rejestrowała się w urzędach pracy również grupa osób, która zakończyła staże i inne aktywne formy zatrudnienia, a także osoby po odbyciu służby wojskowej.
Rejestrowały się osoby, które powróciły na okres świąteczny z zagranicy z zamiarem podjęcia pracy w okresie wiosennym.

Ponadto w okresie 31 październik 2005-31 styczeń 2006 mieliśmy do czynienia z niższym niż w analogicznych okresach dwóch minionych latach. przyrostem liczby bezrobotnych. W tym okresie przybyło 154,4 tys. osób bez pracy, natomiast w okresie 31.X.2004-31.I.2005 liczba bezrobotnych wzrosła o 156,6 tys., a w okresie 31.X.2003-31.I.2004 o – 235 tys.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: