submenu
content

Konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń” w Olsztynie

14-09-2012

Celem konferencji jest promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób (zwłaszcza w perspektywie regionalnej).

Konferencja, realizowana w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1, jest jedną z 16 konferencji regionalnych poświęconych problematyce na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję i wymianę wiedzy i doświadczenia.

 

Więcej informacji (program oraz możliwość rejestracji) można znaleźć na stronie internetowej www.50plus.gov.pl

 

Termin: 27 września 2012 r.

 

Miejsce:Olsztyn,  Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1

 

 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: