submenu
content

Jak wspierać na rynku pracy osoby w wieku 50+?

06-10-2015

O aktywizacji zawodowej osób 50+ na rynku pracy debatowali w Krakowie przedstawiciele urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz władz rządowych i samorządowych.

Kongres „Jak efektywnie aktywizować zawodowo na rynku pracy osoby  w  wieku 50+” podsumował cykl konferencji regionalnych organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od lipca tego roku.

 

Kongres był poświęcony działaniom rozwijającym aktywność zawodową osób 50+. Był również okazją do wymiany dobrych praktyk oraz ich promowania w tym zakresie.
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 2008 r. realizuje program „Solidarność pokoleń”, skierowany zarówno do osób powyżej 50. roku życia, jak i przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz osób, które dopiero za kilka lub kilkanaście lat będą wchodzić w wiek przedemerytalny. W jego realizacji bardzo ważna jest koordynacja działań na rzecz wsparcia zatrudnienia osób 50+ zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

 

- Należy powiedzieć głośno, że to Władysław Kosiniak-Kamysz zrobił rewolucję w spojrzeniu na seniorów. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat zaobserwujemy znaczny wzrost osób starszych na rynku pracy. Polska gospodarka ma miejsce zarówno dla osób młodych, jak i tych w wieku 50+. Przyszłość należy do nas! - powiedział podczas otwarcia konferencji Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.

 

W sesji plenarnej udział wzięli: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Czesław Szmidt z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dużym wyzwaniem jest indywidualne podejście dla poszukujących pracy, a także tworzenie więzi międzypokoleniowych. Dobrze działającej firmie towarzyszy różnorodność wiekowa.  Zaznaczył również, że istotny jest system stabilności na rynku pracy. - Warto wznowić dialog na poziomie pracodawcy. Cieszy mnie, że rośnie aktywność zawodowa osób w wieku 50+ - dodał minister.

 

Dr Agnieszka Chłoń – Domińczak podkreśliła, że uczymy się przez całe życie i musimy to podtrzymywać w każdym wieku.- Do tej pory bardzo wiele udało się zrobić w obszarze aktywizacji osób 50+. Wyzwaniem jest kontynuacja tej polityki oraz wyciąganie ręki do osób, które potrzebują pomocy - dodała.

 

Zdaniem dr. Czesława Schmidta  największym z mitów jest nieprzydatność pracowników 50+. Profesor Kryńska zaznaczyła, że starsze osoby są i powinny być postrzegane pozytywnie.

 

W trakcie konferencji uczestnicy rozmawiali o tym, jak obecnie wygląda sytuacja osób 50+ w ich regionach, wymienili się również doświadczeniami i praktykami dotyczącymi problemów osób  50+ na rynku pracy.  
 

W panelach udział wzięli przedstawiciele urzędów pracy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm. Swoje projekty przedstawili: Małgorzata Pliszka z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Dorota Tudrujek z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie, Łukasz Wójcicki z Centrum Integracji Społecznej Od nowa w Łobzie, Grażyna Gwiazda z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Anna Popielska-Borys z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Radosław Rybak ze Spółki CTC, Irena Muszkiewicz-Herok z Fundacji Gospodarczej w Gdyni, Monika Stypułowska z Zakładowego Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,  Magdalena Lasocka z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej, Iwona Żukiert z Fundacji Talent Promocja Postęp, Rafał Parol z Grudziąskiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, Witold Buraczyński , a także Małgorzata Jankiewicz z firmy badawczej PBS w Sopocie.


- Bardzo często problem polega na tym, że osoby w wieku 50+ mają bardzo małe poczucie własnej wartości i nad tym trzeba pracować - powiedział Łukasz Wójcicki z Centrum Integracji Społecznej Od nowa w Łobzie.

 

Irena Muszkiewicz-Herok z Fundacji Gospodarczej w Gdyni zauważyła, że często uczestnicy projektów, którzy ze sceptycyzmem podchodzili do swoich możliwości, osiągnęły bardzo duże sukcesy podczas szkoleń. Przyczyniło się to do wzrostu ich wiary w siebie. 

 

Monika Stypułowska z Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako bardzo istotną rzecz wymieniła godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Jej zdaniem pracodawcy powinni mieć to na uwadze.

 

Paneliści zaznaczyli, że bardzo istotne jest indywidualne, kompleksowe i motywacyjne wsparcie, a także promowanie pracowników w wieku 50+. Należy zachęcać więc pracodawców do zatrudniania osób w tym wieku.

 

- Praca łączy pokolenia. Należy zrobić wszystko, by utrzymać osoby 50+ na rynku pracy. Zarówno pracownicy dojrzali, jak ci młodzi mogą wzajemnie wymieniać się doświadczeniem i praktykami zawodowymi- zaznaczyła Małgorzata Pliszka, dyrektor Urzędu Pracy w Nysie.

 

Uczestnicy konferencji podkreślili, że bardzo ważne jest partnerstwo oraz wsparcie różnych instytucji, w tym organizacji pozarządowych.

 

- Warto edukować od najmłodszych lat, by na każdym etapie życia wspierać dojrzałość - powiedziała Anna Popielska-Borys, kierownik projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 

Paneliści zwrócili uwagę, że wiele osób w wieku 50+ zamyka się na nowe możliwości rozwoju, co należałoby zmienić. Beneficjenci nie powinni zostać sami, potrzebują pomocy ogólnej - począwszy od zagadnień teoretycznych, a skończywszy na szkoleniach czyli praktyce.  Ponadto bardzo ważne jest holistyczne wsparcie osób bezrobotnych. Istotne jest by każda osoba poszukująca pracy mogła liczyć na wsparcie coachinga i psychologa. Kluczową kwestią jest indywidualne podejście do beneficjenta.

 

Grażyna Gwiazda, dyrektor Urzędu Pracy w Lublinie, podkreśliła, że bardzo ważne dla osób 50+ są szkolenia, które pozwalają uczestnikom wykorzystać ich predyspozycje oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń zarówno zawodowych jak i życiowych.

 

- Cieszę się, że zaczynamy myśleć, o tym, że osoby w wieku 50+ mają duży potencjał, który można i trzeba wykorzystać - powiedziała Małgorzata Sarzalska, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.- Pamiętajmy, że dzisiejsi 40-latkowie to jutrzejsi 50-latkowie – dodała Małgorzata Sarzalska.

Głównym celem programów  skierowanych do osób 50+ przedstawionych podczas konferencji było umożliwienie im powrotu na rynek pracy.

Więcej informacji nt. działań prowadzonych dla osób 50+ można znaleźć na stronach: www.50plus.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.

Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby... Jak wspierać na rynku pracy osoby...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: