submenu
content
Konferencja „Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zatrudnienie i integracja społeczna”, fot. MPiPS Konferencja „Realizacja Priorytetu... Konferencja „Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zatrudnienie i integracja społeczna”, fot. MPiPS Konferencja „Realizacja Priorytetu... Konferencja „Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zatrudnienie i integracja społeczna”, fot. MPiPS Konferencja „Realizacja Priorytetu...

Konferencja „Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zatrudnienie i integracja społeczna”

15-11-2013

Konferencja była m.in. okazją do zaprezentowania rozwiązań stworzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwiających rodzicom godzenie ról zawodowych i społecznych.

 

- Istotą dyskusji jest otwierająca się nowa perspektywa finansowa  - powiedział sekretarz stanu Jacek Męcina. - Czas podsumowań może być refleksją nad tym, co nas czeka. Przypomniał, że na koniec października zakontraktowano 88 proc. środków finansowych przewidzianych na lata 2007-2013, czyli ponad 1,7 mld zł.

 

- Projekty miały bardzo przekrojowy charakter - powiedział wiceminister Męcina. - Służyły usprawnieniu działań instytucji rynku pracy, wspierały łączenie życia rodzinnego z zawodowym, pomagały niepełnosprawnym, przyczyniały się do powstawania żłobków i przedszkoli.

 

Jedną z kluczowych kwestii w Priorytecie I PO KL jest stworzenie systemowych rozwiązań na rzecz ekonomii społecznej. Bank Gospodarstwa Krajowego, w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenie, zaprezentował wnioski z realizacji projektu dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przedstawiło efekty nadzorowanego projektu systemowego służącego wsparciu rozwoju ekonomii społecznej „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej". 

 

Na konferencji zaprezentowano również projekty ukierunkowane na aktywizację i wsparcie w zatrudnieniu dla członków społeczności romskiej.

 

Laureaci konkursu dla dziennikarzy prasowych, piszących o inicjatywach lokalnych z zakresu ekonomii społecznej, odebrali nagrody z rąk wiceministra Jacka Męciny i wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego..

Konferencja była adresowana do beneficjentów poszczególnych Działań w ramach Priorytetu I PO KL oraz do wszystkich osób zainteresowanych rezultatami dotychczas wdrażanych projektów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: