submenu
content

Dobry start w kolejnych regionach

15-06-2018

Białystok, Bydgoszcz i Kielce dołączyły do stolic regionów, w których z udziałem członków kierownictwa resortu rodziny odbyły się spotkania wojewódzkie promujące program „Dobry Start”. Od poniedziałku do piątku ministrowie i wiceministrowie z MRPiPS i MEN odwiedzili wszystkie województwa.

 

- Z programu "Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci, skorzysta 4 mln 600 tys. uczniów. Wnioski o wsparcie złożyć może 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł. Jesteśmy już przygotowani, aby te środki do samorządów zostały przekazywane – zapewniła minister Elżbieta Rafalska podczas poniedziałkowego spotkania wojewódzkiego w Warszawie.

 

Tylko od poniedziałku do środy spotkania wojewódzkie odbyły się w 12 województwach: mazowieckim, małopolskim, śląskim, lubelskim, podkarpackim, pomorskim, opolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuski, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim.

 

Wizyty w kolejnych regionach

 

W czwartek o programie „Dobry Start” podczas spotkania  z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorami szkół w województwie świętokrzyskim opowiadała podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska, a w województwie łódzkim – sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek.

 

- „Ten program znacząco ułatwi start uczniów w roku szkolnym. Jak pokazują badania, wydatki związane z edukacją na początku roku to prawie 600 zł. My dajemy, oprócz świadczenia 500+, które wpływa co miesiąc na konto rodziny, dodatkowe 300 zł, żeby wzmocniło polskie rodziny” – mówiła w Kielcach wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Finał spotkań w Bydgoszczy i Białymstoku

 

W piątek odbyły się ostatnie dwa spotkania wojewódzkie promujące program „Dobry Start”. W Bydgoszczy wizytę złożył wiceminister Marcin Zieleniecki, a w Białymstoku – wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

- „Program „Dobry Start” traktujemy jako komplementarny element do programu „Rodzina 500+”. W skali całego kraju wsparcie z programu otrzyma 4,6 mln dzieci. Koszt realizacji programu to 1,4 mld zł. Zakładamy, że podobnie jak program „Rodzina 500+”, „Dobry Start” będzie programem długofalowym” - powiedział w Bydgoszczy podsekretarz stanu w MRPiPS Marcin Zieleniecki.

 

Więcej o świadczeniu dobry start

 

Spotkania wojewódzkie, które dobiegły dziś końca, to tylko część akcji informacyjnej na temat nowej formy wsparcia dla rodzin. W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafią przygotowane przez Ministerstwo Rodziny materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją materiałów zajęły się Ministerstwo Rodziny i kuratoria oświaty.   

 

Ministerstwo Rodziny na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną zakładkę, na której zostały udostępnione m.in. elektronicznie materiały gotowe do samodzielnego wydruku. Znajdą się wśród nich: podręcznik dla samorządów czy Pytania i odpowiedzi etc.

 

Informacje na temat programu „Dobry Start” będą udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Promocji programu służyć będą również spotkania z dziennikarzami oraz przekazywane im materiały i informatory.

 

Infolinia w każdym regionie

 

Na tym jednak nie koniec. We wszystkich województwach zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia dobry start. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach można znaleźć tutaj.

 

Kilka słów o programie

 

Świadczenie dobry start jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej, w tym wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zdjęcia ze spotkań. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: