submenu
content

FIO - priorytety na 2005 rok

25-11-2004

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w drodze Uchwały Nr 193/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. programem wieloletnim pod nawą „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, Rada Działalności Pożytku Publicznego, w dniu 22 listopada 2004 r.,  kierunkowo przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego – Ministrowi Polityki Społecznej - priorytety na rok 2005.

(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: