submenu
content

PARTNERSTWO TU JEST PRACA

24-01-2006
25 lipca 2007r.
 
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w ostatniej już edycji warsztatów „Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego”, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Przedmiotem zajęć warsztatowych będzie w szczególności: miejsce podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego, mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju gospodarki społecznej, polskie i europejskie modele gospodarki społecznej oraz etapy tworzenia spółdzielni socjalnej.
 
Zajęcia warsztatowe odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach:  03-08.09.2007r.
 
Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych oraz innych instytucji rynku pracy.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywany jest także zwrot kosztów podróży środkami komunikacji publicznej.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na załączonych formularzach do dnia 13.08.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 
Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”, , 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A
tel./fax 0 89 533 84 05,
 
Ankieta (format pdf.)
Oświadczenie (format pdf.)
Karta zgłoszenia (format pdf.)
 
 
5 lipca 2007r. 
 
Warsztaty „Jak prowadzić i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne”
 
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w ostatniej już edycji warsztatów „Jak prowadzić i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne”, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Celem warsztatów jest nabycie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

Do udziału w warsztatach zachęcamy członków spółdzielni socjalnych lub grup założycielskich. Chcemy w ten sposób przyczynić się do podniesienia umiejętności przedstawicieli tych środowisk w prowadzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych.           
 
Zajęcia warsztatowe odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach: 10-15.09.2007r.,
 
Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych oraz innych instytucji rynku pracy.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywany jest także zwrot kosztów podróży środkami komunikacji publicznej.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na załączonych formularzach do dnia 13.08.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 
Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”, , 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A
tel./fax 0 89 533 84 05,
 
Karta zgłoszenia  (format pdf)
Oświadczenie EQUAL (format pdf.)
 
 
8 maja 2007 r.
II Międzynarodowa Letnia Szkoła Gospodarki Społecznej

Zapraszamy do uczestnictwa w II Międzynarodowej Letniej Szkole Gospodarki Społecznej „Budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium- od teorii do praktyki”, organizowanej przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Gminę Byczyna w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu Jest Praca” w Proślicach k. Byczyny w dniach 18 – 23 czerwca 2007 roku.

Celem II Międzynarodowej Letniej Szkoły Letniej Gospodarki Społecznej jest wymiana doświadczeń i zdobycie umiejętności w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz przedstawienie polskich i europejskich doświadczeń w zakresie nowej polityki usług społecznych i roli w ich realizacji podmiotów takich jak: spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.

W programie Szkoły znajdą się zajęcia z zakresu diagnozy kapitału społecznego, roli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni w rozwoju lokalnym, regulacji prawnych oraz aspektów praktycznych tworzenia i zarządzania partnerstwami publiczno- społecznymi i publiczno- społeczno- prywatnymi, a także z zakresu metod i źródeł finansowania projektów lokalnych w okresie 2007-2013.

Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, w formie warsztatów, pracy grupowej z uwzględnieniem doświadczeń Uczestników oraz wizyt studyjnych.

Wykładowcy Szkoły to krajowi i zagraniczni eksperci akademiccy i praktycy reprezentujący polskie i europejskie instytucje, sektor obywatelski oraz media.

Do udziału w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Letniej Gospodarki Społecznej zapraszamy realizatorów i animatorów nowych usług lokalnych: preferowane delegacje reprezentujące następujące grupy uczestników z poszczególnych jednostek terytorialnych:
 1. Przedstawiciele władz samorządowych.
 2. Przedstawiciele instytucji gospodarki społecznej takich jak: spółdzielnie socjalne, banki spółdzielcze, spółdzielczość rolnicza, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundacje, stowarzyszenia, zakłady pracy chronionej, ZAZ-y, partnerstwa lokalne, nieformalne inicjatywy lokalne.
 3. Reprezentanci PUP, OPS, CIS, KIS, szkół i innych podmiotów lokalnych.

Udział w zajęciach Szkoły jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Zasady naboru:
Kandydaci wypełniają ankietę, w której opisują swoje:
 
 • doświadczenia i inicjatywy związane ze współpracą między władzami samorządowymi a fundacjami, stowarzyszeniami i spółdzielniami,  m.in. w zakresie reintegracji społeczno- zawodowej osób wykluczonych i rozwoju usług lokalnych,
 • zarys własnej koncepcji inicjatywy lokalnej ukierunkowanej na diagnozę lokalnych potencjałów i rozwój nowych usług lokalnych tworzących miejsca pracy.

Komisja rekrutacyjna dokonuje selekcji zgłoszeń oceniając nadesłane ankiety. Wybrane osoby zostają zakwalifikowane do udziału w Szkole.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na podany adres mailowy do dnia 31 maja 2007 r.
 
Pobierz ankietę (format pdf.)
 
 
Kontakt oraz potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Szkole:
 
mgr Małgorzata Ołdak, tel. 022 552 02 03, fax 022 826 66 52,
e-mail: moldak@tujestpraca.pl
O wynikach rekrutacji kandydatów powiadomimy w terminie do 5 czerwca 2007 r.
 
Organizatorzy:
 
 • Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski- Administrator PRR „Tu jest praca”
 • Gmina Byczyna
 
Honorowy Patronat:
 
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Marszałek Województwa Opolskiego,
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
 
21 marca 2007 r.
 
 
Warsztaty „Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego”
 
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego”, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Przedmiotem zajęć warsztatowych będzie w szczególności: miejsce podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego, mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju gospodarki społecznej, polskie i europejskie modele gospodarki społecznej oraz etapy tworzenia spółdzielni socjalnej.
 
Zajęcia warsztatowe odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach:
 
 • druga edycja   – 16-21.04.2007r.,
 • trzecia edycja  – 07-12.05.2007r.
 
Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych oraz innych instytucji rynku pracy.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywany jest także częściowy zwrot kosztów podróży.
 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na załączonych formularzach do dnia 02.04.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 
Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie: http://www.tujestpraca.pl/
 
Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”, , 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A
tel./fax 0 89 533 84 05, http://www.wamacoop.olsztyn.pl/
 
 
 
8 marca 2007 r.

Inauguracja II edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną
 
Uroczystą inauguracją dnia 3. marca 2007r. na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęto II edycję Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną. Studia prowadzone są przez Instytut Polityki Społecznej, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego- Administratora projektu IW EQUAL Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca”.
 
Inaugurację rozpoczął swoim przemówieniem prof. Stanisław Głąb, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego, następnie głos zabrała prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny, Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW.
 
„Będziemy mieć przyjemność pracować z grupą lokalnych liderów z całej Polski i mam nadzieję, że dzięki tej wspólnej rocznej pracy będziemy kształcić i promować lokalne elity społeczne w naszym kraju”- zwróciła się do uczestników inauguracji prof. dr hab. Ewa Leś, kierownik studiów podyplomowych.
 
Wykład inauguracyjny pod tytułem „Polityka regionalna Polski 2007-2013” wygłosiła Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka, która na koniec wyraziła nadzieję, że  osoby obecne na inauguracji przyczynią się do efektywnego pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE w nowy okresie programowania.
 
Wśród zaproszonych gości obecni byli również dr Grażyna Magnuszewska-Otulak,  Z-ca Dyrektora IPS UW ds. dydaktycznych, dr Maciej Duszczyk, Z-ca Dyrektora IPS UW ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych, Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Stronkowski, z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Grzegorz Bochenek, Kierownik Biura Wspomagania Rozwoju UW oraz Marta Piasecka, Kierownik Biura Karier UW.
 
Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarka Społeczna są nowatorskim przedsięwzięciem utworzonym w ramach części edukacyjnej projektu Partnerstwa. Celem Studiów jest przygotowanie lokalnych menedżerów społecznych, tworzących nowe usługi i nowe miejsca pracy, m.in. dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. Nasi studenci to przede wszystkim liderzy lokalni pracujący w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach obywatelskich, a także twórcy przedsiębiorstw społecznych.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.tujestpraca.pl
 
 
 
18 stycznia 2007 r.
 

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Rola partnerstwa lokalnego w budowaniu gospodarki społecznej”, organizowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Tematami zajęć warsztatowych będą: mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego w środowisku wiejskim i miejskim, uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnej w środowisku wiejskim i miejskim – studia przypadków, wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych.
 
Zajęcia warsztatowe odbędą się w Chudobczycach oraz Poznaniu w dniach:
 
 • pierwsza edycja: 29.01-30.01.2007 r.,
 • druga edycja: 31.01-01.02.2007 r.
 
Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych, osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną oraz wszystkich  zainteresowanych ekonomią społeczną.
 
Udział w zajęciach, a także zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne i zostaną sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału na formularzu do dnia 25.01.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 
Wszystkie formularze dostępne na stronie: www.tujestpraca.pl
 
Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:
Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA”, ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Tel/fax (061) 872 02 86
www.barka.org.pl
 
e-mail:
 
 
 
 
16 stycznia 2007 r.
 
Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji Podyplomowego Studium  Zarządzania Gospodarką Społeczną organizowanego przez Instytut Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim w ramach inicjatywy EQUAL  Tu jest Praca.. Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz programu zajęć w plikach.

Rekrutacja
  (format pdf.)
Ankieta  (format pdf.)
Podanie o przyjecie na studia  (format pdf.)
 
 
***
 
1 września 2006 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji
"Z teorii i praktyki gospodarki społecznej". Pierwszy tom z serii Zeszytów Gospodarki Społecznej to próba usystematyzowania wiedzy na temat gospodarki społecznej W Polsce.
 
"Celem tej publikacji jest przedstawienie wybranych koncepcji teoretycznych lokalnego rozwoju gospodarczego jako kontekstu dla funkcjonowania gospodarki społecznej, prezentacja koncepcji partnerstw na rzecz rozwoju jako obiecującego instrumentu mobilizacji i instytucjonalizacji lokalnego kapitału społecznego i jego konwersji w działania prorozwojowe oraz krajowych i zagranicznych rozwiązań organizacyjno-prawnych, służących kształtowaniu sprzyjających warunków dla rozwoju podmiotów gospodarki społecznej (część pierwsza). W części drugiej zaprezentowano doświadczenia polskie z zakresu przedsiębiorczości społecznej, w szczególności spółdzielczej."(Wprowadzenie, prof. Ewa Leś)
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią publikacji oraz podzielenia się swoimi uwagami i propozycjami tekstów do kolejnych tomów Zeszytów Gospodarki Społecznej na forum dyskusyjnym www.tujestpraca.pl
 
"Z teorii i praktyki gospodarki społecznej" Zeszyt I.  (format pdf.)
 
 
*   *   *
 
23 maja 2006 r.
 
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Szkole Letniej Gospodarki Społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu Jest Praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
 
Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator Szkoły Letniej. Zajęcia odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach 18 – 24 czerwca 2006 roku.
 
Celem Międzynarodowej Szkoły Letniej Gospodarki Społecznej jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę samorządu terytorialnego w kreowaniu warunków dla rozwoju podmiotów lokalnej gospodarki społecznej, takich jak m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, partnerstwa, centra integracji społecznej. Podmioty te, bowiem stanowią coraz istotniejszy czynnik rozwoju lokalnego, odgrywają coraz większą rolę w lokalnym rozwoju gospodarczym i społecznym, w tym w reintegracji społeczno-zawodowej grup najsłabszych oraz rozwoju nowych usług społecznych. To zaś wymaga szczególnych umiejętności mobilizowania społeczności lokalnej, współpracy z samorządem i innymi aktorami lokalnymi, tworzenia koalicji, a także mobilizowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów.
Do udziału w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Gospodarki Społecznej zapraszamy realizatorów  i animatorów nowych usług lokalnych: preferowane delegacje reprezentujące następujące grupy uczestników z poszczególnych jednostek terytorialnych:
 
 1. Przedstawiciele władz samorządowych
 2. Przedstawiciele instytucji gospodarki społecznej: spółdzielnie socjalne, banki spółdzielcze, spółdzielczość rolnicza, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundacje, stowarzyszenia, zakłady pracy chronionej, ZAZ-y, partnerstwa lokalne
 3. Reprezentanci PUP, OPS, CIS, KIS, szkół i innych podmiotów lokalnych

 

Program zajęć (format pdf.)
 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.tujestpraca.pl

 

*   *   *
 
13 kwietnia 2006 r.
 
 
Wiosenna inauguracja I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy projektu IW EQUAL Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest Praca.
 
Uroczystą inauguracją 1 kwietnia 2006r. rozpoczęły działalność Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną utworzone przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Administratora projektu IW EQUAL Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca.
 
Celem projektu Tu jest praca jest stworzenie i wdrożenie modelowego systemu wsparcia gospodarki społecznej w Polsce, jako nowego narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym. Realizacja założeń następuje poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, badawczych, upowszechniająco-promocyjnych i finansowo-doradczych.
 
Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną są nowatorskim przedsięwzięciem utworzonym w ramach części edukacyjnej projektu Partnerstwa. Celem SPZGS jest przygotowanie menedżerów społecznych – kreatorów procesów rozwojowych w społecznościach, inspirujących odradzanie kapitału społecznego lokalnych wspólnot, na rzecz tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. Studia są adresowane do absolwentów wyższych studiów magisterskich i licencjackich, którzy są liderami lokalnymi w ramach jednostek samorządu terytorialnego, organizacji obywatelskich, twórcami przedsiębiorstw społecznych.
 
Program SPZGS przewiduje 230 godzin zajęć rozłożonych na pięć bloków tematycznych: wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych prowadzonych przez wybitnych specjalistów akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktyków z kraju i z zagranicy, w tym z University of Trento, University of Applied Siences i Europejskiego Komitetu Społeczno Ekonomicznego. Przewidziane są dwie edycje jednoroczne Studiów finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Druga edycja planowana jest na wiosnę 2007r.
 
Po więcej informacji na temat Partnerstwa i działań projektu uprzejmie zapraszamy na stronę: www.tujestpraca.pl
 
 
 *   *   *
13 kwietnia 2006 r.
 
 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Tu jest praca uruchomiło na swojej stronie internetowej FORUM dyskusyjne, na którym mogą Państwo wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i komentarzami w zakresie takich tematów, jak m.in. nowa ustawa o spółdzielniach socjalnych czy tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju inicjatyw gospodarki społecznej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji!
 
Aby wejść na FORUM kliknij link:
 
 
lub wejdź na
 
 
*   *   *
 
24 stycznia 2006 r.
 
 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało partnerem programu Tu jest Praca IW Equal, którego administratorem jest Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Partnerstwo, poprzez działania prowadzone w dziedzinie edukacji, promocji, badań oraz doradztwa prawno-finansowego będzie wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, w tym spółdzielczości, służące aktywizacji społecznej i zawodowej grup najsłabszych na rynku pracy i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Celem Partnerstwa jest pomoc w utrzymaniu dotychczasowych oraz tworzeniu nowych (przejściowych i stałych) miejsc pracy, dzięki czemu osoby po długotrwałych kryzysach życiowych odzyskają źródło zarobkowania i możliwość poprawy sytuacji społeczno-
ekonomicznej.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako partner w projekcie odpowiedzialne jest za:
 
 • współpracę w przygotowywaniu projektów przepisów prawnych w zakresie gospodarki społecznej sformułowanych w ramach projektu;
 • upowszechnianie rezultatów i wzmacnianie wizerunku gospodarki społecznej wśród przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, sektora pozarządowego;
 • przekazywanie bieżących informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o działaniach projektu, w tym warsztatach, konferencjach, pomocy doradczo- finansowej dla zakładających przedsiębiorstwa społeczne;
 • wsparcie przy inicjatywach mających na celu tworzenie spółdzielni socjalnych;
 • propagowanie i koordynacja współpracy oraz wymiany informacji między instytucjami administracji publicznej, pracodawców, sektora pozarządowego na rzecz rozwoju gospodarki społecznej.
 
W ramach projektu planuje się utworzenie nowatorskich struktur edukacyjnych i badawczych oraz struktur wspierających, takich jak Eksperymentalne Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorczością Społeczną przy Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowe Letnie i Zimowe Szkoły Menedżerów Przedsiębiorczości Społecznej (projekt zakłada zorganizowanie czterech takich szkół), Regionalne Warsztaty Przedsiębiorczości Społecznej (kilka edycji), Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej oraz Polska Kasa Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, której zadaniem będzie edukacja i doradztwo w zakresie zakładania firm społecznych oraz udzielanie pożyczek na uruchomienie bądź rozwinięcie działalności gospodarczej, a także promowanie etycznego oszczędzania.
 
Priorytetem działań Partnerstwa Tu jest praca jest także promocja krajowej gospodarki społecznej i oddziaływanie na politykę władz publicznych. W ramach programu przewiduje się zarówno wzmocnienie sektora gospodarki społecznej od wewnątrz (kształcenie kadry, wewnętrzna promocja dobrych praktyk, wsparcie najlepszych inicjatyw) jak i wzmocnienie jego publicznego wizerunku wśród polityków szczebla rządowego i lokalnego, badaczy, instytucji finansowych i społecznych, sponsorów, lokalnych przedsiębiorców, mediów i obywateli.
 
Realizacji tego priorytetu posłuży działalność promocyjna, której częścią będzie m.in. utrzymywanie stałych kontaktów z redakcjami gazet, czasopism, programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie materiałów reklamowych, przygotowanie dokumentacji filmowej najlepszych inicjatyw, zorganizowanie dwóch konferencji (w tym międzynarodowej) oraz w formie internetowej (utworzenie specjalistycznego portalu www.tujestpraca.pl). Portal ten będzie na bieżąco aktualizowany i poprzez różne interaktywne narzędzia (fora internetowe, listy dyskusyjne i infolinię) stanie się platformą horyzontalnej komunikacji między różnymi organizacjami i osobami zainteresowanymi aktywizacją społeczno-zawodową. Prócz komunikacji horyzontalnej portal będzie też pełnił funkcje edukacyjne i promocyjne, m.in. będzie udostępniał wyniki badań z przeprowadzonych w ramach Partnerstwa.. Ponadto na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PRR określone zostaną możliwości oraz bariery działania podmiotów gospodarki społecznej w zakresie integracji społeczno-zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej.
 
Zostaną także zidentyfikowane najbardziej efektywne formy działania tych podmiotów i bariery rozwoju modelowych inicjatyw. Na podstawie tych ustaleń sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje, które przy współpracy partnerów, m.in. Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Spółdzielczej i Ogólnopolskiego Związku Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego zostaną wykorzystane dla rozwoju polityki wspierania krajowej gospodarki społecznej zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym (m.in. doskonalenie ustawodawstwa na rzecz
gospodarki społecznej).
 
Instytucja zarządzająca:
Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej
 
Partnerzy narodowi:
 
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Badań Organizacji Pozarządowych
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej W AMA CO OP Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego
 • Krajowa Rada Spółdzielcza Collegium Civitas PAN
 • Główny Urząd Statystyczny Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
 • Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: