submenu
content

Nabór na członków Polskiej Rady Języka Migowego

09-05-2012

W związku z art. 19 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 Nr 209, poz. 1243) informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy członkiem Rady może zostać osoba znająca Polski Język Migowy, System Językowo-Migowy lub System Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych lub zajmująca się zawodowo tą problematyką.

 

W związku z powyższym oferta powinna zawierać:

  • oświadczenie kandydata o znajomości PJM, SJM lub SKOGN lub zajmowaniu się zawodowo tą problematyką;
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wyboru członków Rady oraz zgodzie na kandydowanie;
  • krótką informację o umiejętnościach lub doświadczeniu kandydata przydatnych w pracach Rady.
     

Kandydatów na członków Rady zgłaszają zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje.

 

Informujemy, że wyboru członków Rady dokona minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, spośród zgłoszonych kandydatów.

 

Termin złożenia ofert upływa 8 czerwca 2012 r. (liczy się data wpływu).

 

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Oferta kandydata na członka Polskiej Rady Języka Migowego”

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: