submenu
content

Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej wypłaty zawieszonych emerytur

13-12-2013

Realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., Sejm przyjął, z inicjatywy Rady Ministrów, ustawę dotyczą wypłaty emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z przyjętą ustawą, wypłata zawieszonej emerytury przysługiwać będzie emerytom, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. i jednocześnie kontynuowali, po dniu 30 września 2011 r., zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywali je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Ze zmian może skorzystać ok. 23 tys. emerytów.

 

Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z waloryzacją i odsetkami.

 

Zmianie uległy dwie zasadnicze kwestie:

1.     Emeryci, którzy nie czekali na ustawę i wystąpili do sądu o wypłatę zawieszonych emerytur i nie otrzymali prawa do odsetek, będą mogli złożyć do ZUS wniosek o ich wypłatę.

2.     Sejm zdecydował także, że emeryt będzie mógł sam wybrać najkorzystniejszy dla siebie moment podatkowy na złożenie wniosku o wypłatę zawieszonej, zwaloryzowanej emerytury wraz z odsetkami.

 

Teraz ustawa trafi do Senatu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: