submenu
content

Oświadczenie MPiPS

11-05-2015

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu „Emp@tia“ informujemy, że nie otrzymaliśmy od Centralnego Biura Antykorupcyjnego żadnej informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników resortu ani o zmowie cenowej wokół projektu. Ministerstwo z własnej inicjatywy już 5 stycznia 2012 r. wystąpiło o objęcie przetargu tarczą antykorupcyjną. Projekt w ubiegłym roku kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli i oceniła go pozytywnie.

 

W związku z doniesieniami medialnymi Minister Pracy i Polityki Społecznej nakazał Biuru Kontroli i Audytu MPiPS natychmiastową wewnętrzną kontrolę przetargu. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli w trakcie realizacji projektu doszło do nieprawidłowości, osoby za nie odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Ministerstwo deklaruje pełną współpracę z Prokuraturą i CBA w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Biuro Promocji i Mediów MPiPS

 

Więcej informacji na temat projektu Emp@tia znajduje się na stronie: www.mpips.gov.pl/empatia

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: