submenu
content

Nowa publikacja Departamentu „Rozwód i co dalej. Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.”

20-01-2010

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Departamentu pt. „Rozwód i co dalej. Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie”.

więcej

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji

20-01-2010

MPiPS zaprasza na bezpłatne szkolenia "Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce" podnoszące kompetencje związane z pracą w środowisku społecznym zróżnicowanym kulturowo i światopoglądowo, skierowane do następujących grup zawodowych: nauczycielek i nauczycieli, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, policjantów i policjantek, pracowników administracji. Szkolenie odbędą się w trzech miastach: Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 15 lutego do 19 marca 2010 r.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

05-11-2009

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze projekty z obszarów:
1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym;
2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie  udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych.

więcej

15-lecie Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania

30-10-2009

W roku 2009 rozpoczynamy międzynarodowe obchody 15 rocznicy przyjęcia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania dotyczącej wyrównania statusu kobiet w 12 newralgicznych obszarach: ubóstwo, edukacja, zdrowie, przemoc, konflikt zbrojny, gospodarka, władza i procesy decyzyjne, mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia awansu kobiet, prawa kobiet jako prawa człowieka, media, środowisko i dziewczęta.

Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społe

więcej

Ogłoszenie o naborze współpracowników w ramach projektu "Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności”

12-10-2009

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji jako beneficjent projektu "Postęp, zwalczenie dyskryminacji, promocja różnorodności” poszukuje osób na stanowiska:

więcej

Otwarty konkurs ofert – „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych”

04-09-2009

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych” na najlepsze projekty z obszarów:
1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym;
2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych;
Wysokość środków na finansowanie konkursu w rok

więcej

Konferencja zamykająca projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany„

26-01-2009

29 stycznia 2009 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” – zamykająca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Inauguracja projektu promującego politykę równouprawnienia

04-11-2008

"Nie wystarczy być o czymś przekonanym, trzeba wprowadzać swoje przekonania w życie. Dotyczy to także polityki równouprawnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi administracja publiczna stanie się wzorem, jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod wieloma względami" - mówiła na inauguracji konferencji  „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińcza

więcej

Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany

20-10-2008

4 listopada 2008 r. odbędzie się konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” - inaugurująca projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Podziękowanie dla obrońców napadniętego cudzoziemca

27-05-2008

Dyrektor Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Berenika Anders wręczyła listy z podziękowaniami Jakubowi Kołodziejowi i Filipowi Klijewiczowi, którzy udzielili pomocy napadniętemu obywatelowi Mongolii - Bilguunowi Lkhagvowi.

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: