submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

20-05-2016

Sejm przyjął dziś senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r.

 

więcej

Narodowa Rada Rozwoju o polityce społecznej

19-05-2016

19 maja w Kancelarii Prezydenta odbyło się VI posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zatytułowane: "Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje społeczne, współodpowiedzialność". W posiedzeniu uczestniczyła Minister Elżbieta Rafalska.  

 

więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

19-05-2016

W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji"

18-05-2016

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

18-05-2016

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

więcej

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

18-05-2016

18 maja 2016 r. zainaugorowano polską edycję europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

18-05-2016

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominację na  przewodniczącą Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Józefie Hrynkiewicz. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 18 maja w MRPiPS. 

więcej

Otwarcie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Łodzi

17-05-2016

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz uczestniczył w uroczystym otwarciu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Restauracji „Filharmonia Smaku” w Łodzi.

więcej

Pół roku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

17-05-2016

Nowa nazwa resortu to nie symboliczna zmiana. Główne działania ministerstwa skupiają się wokół wsparcia dla rodzin m.in. poprzez program „Rodzina 500 plus”. Podsumowujemy pół roku pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Aktywne postawy młodzieży"

16-05-2016

Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

więcej
1  ««««  141  142  143  144  145  146  147  148  149  »»»»  420
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: