submenu
content

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

01-10-2008
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. 173, poz.1070) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na mocy tego rozporządzenia rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą ubiegać się o pomoc społeczną, jeżeli:
  1. co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie;
  2. szkody spowodowane przez suszę lub huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz.514, z późn. zm.),
  3. szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pomoc z tytułu suszy będzie udzielana w wysokości 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo w wysokości 1000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
 
Rodziny rolnicze poszkodowane przez huragan otrzymają zasiłki w wysokości do 15 tys. zł. w zależności od wysokości szkód spowodowanych przez huragan w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
 
Wnioski o pomoc można składać  w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rolnika w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2008 r.
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: