submenu
content

Wyniki II sesji monitoringu spółdzielni socjalnych

21-02-2008
1. W trackie II sesji monitoringu, pomimo przedłużenia terminu składania materiałów informacyjnych na dzień 31 stycznia 2008r., uzyskano tylko odpowiedzi z 7 Wojewódzkich Urzędów Pracy, 3 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, oraz 11 spółdzielni socjalnych.
 
2. Na tej podstawie niemożliwe jest opracowanie syntetycznej informacji o stanie spółdzielczości socjalnej, kierunkach jej rozwoju oraz prognoz dotyczących propozycji zmian w obowiązującym prawie, będącej raportem Centrum Monitoringu. Zgodnie z założeniami programu raport ten jest sporządzany oraz przygotowywany, jako podsumowanie okresowych informacji oraz stanowiący punkt odniesienia dla końcowego sprawozdania, które ma być przedłożone do dnia 30 czerwca 2008r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.  Sporządzenie rzetelnej analitycznej informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych na podstawie danych z kilku spółdzielni  na tle faktu  zarejestrowanych  w Krajowym Rejestrze  Sądowym ponad 100 takich podmiotów jest niemożliwe.
 
Jednocześnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej pragnie podziękować respondentom uczestniczącym w II sesji monitoringu:
  1. Wojewódzkie Urzędu Pracy  - Szczecin, Poznań, Katowice, Toruń, Białystok, Zielona Góra, Lublin,
  2. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – Opole, Rzeszów, Toruń,
  3. Spółdzielnie socjalne – Rega w Świdwinie, Awans w Dzierżoniowie, Pomocna Dłoń w Bystrzycy Kłodzkiej,  Spółdzielnia Socjalna Nasza w Koszalinie, Nowa Jakość w Siemianowicach, WWW Promotion we Wrocławiu, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Magnum Bonum w Jońcu, Dragon w Zamościu, Gorliczanin w Gorlicach, oraz Dance w Rzeszowie.
Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazując powyższy komunikat liczy, że środowisko spółdzielców socjalnych, a przede wszystkim ich reprezentacje, w tym Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych aktywnie włączy się w I półroczu 2008r. w ostateczne opracowanie Sprawozdania z realizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: