submenu
content

Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej

05-05-2015
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej. 
 
Apel ten został przekazany do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów powiatów. Zostanie on także zamieszczony na stronach  internetowych urzędów wojewódzkich.
 
Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre działania, zwłaszcza o charakterze legislacyjnym, wymagają aktywności i interwencji z poziomu centralnego, dlatego też, niezależnie od działań podejmowanych przez władze samorządowe, MPiPS czyni starania w kierunku wprowadzenia do porządku prawnego niezbędnych zmian, które powinny doprowadzić do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej - deklaruje w Apelu minister Kosiniak-Kamysz.
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: