submenu
content

List do Pracowników Socjalnych

20-11-2015

Szanowni Państwo,

 

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu własnym, jak i pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym najserdeczniejsze życzenia i wyrazy podziękowania za ciężką, lecz jakże potrzebną pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, a nawet zmiany jego sytuacji życiowej, to bardzo trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik socjalny, może dać nadzieję na godne życie i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań.

 

Wykonywany przez pracowników socjalnych zawód podlega nieustannym przeobrażeniom, z uwagi na czynniki społeczne, ekonomiczne, czy też demograficzne. Dlatego też zawód pracownika socjalnego nierozerwalnie musi wiązać się z wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, empatią i poszanowaniem klienta. Niestety wiąże się również z dużym obciążeniem psychicznym, szeregiem trudności i zagrożeń.

 

Współczesne społeczeństwo, aby móc zmagać się z marginalizacją i wykluczeniem społecznym wymaga nowoczesnych oddziaływań. Wyzwania stawiane w obszarze pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, to nowe sposoby realizacji zadań i pracy z drugim człowiekiem. To sprawdzian dla administracji publicznej i całego systemu pomocy społecznej, którego filarem są niewątpliwie pracownicy socjalni. Ich pomysły i propozycje nowych rozwiązań przekładają się na wiele innowacyjnych lokalnych projektów służących ograniczaniu występujących problemów społecznych, a dodatkowo skutkujących poprawą jakości życia osób i rodzin z najsłabszych grup społecznych, a także całych społeczności lokalnych.

 

Życzę Państwu, aby zaangażowanie i wysiłek związany z wykonywaną pracą był źródłem satysfakcji, a ten trudny i rzadko doceniany zawód cieszył się poważaniem, uznaniem oraz zaufaniem społecznym i aby na co dzień doświadczali Państwo, tak niezbędnej, zwykłej ludzkiej życzliwości, zarówno ze strony podopiecznych, jak i pracowników instytucji oraz podmiotów niepublicznych, z którymi współpracujecie.

 

Dzień 21 listopada to także Święto  wszystkich pracowników służb społecznych, dlatego też wszystkim pracownikom, a także osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, składam najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości w realizacji osobistych planów, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Z poważaniem,

Elżbieta Rafalska

List do Pracowników Socjalnych List do Pracowników...
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: