submenu
content

Ponad 49,2 wniosków o dodatek 500 plus

23-08-2016

Ponad 49,2 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do 31 lipca wydano ponad 51 tys. decyzji. Wypłacono ponad 192 tys. świadczeń. W sumie do rodzin i opiekunów trafiło prawie 95 mln zł.

 

 

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. r. ż. umieszczone w pieczy zastępczej.

 

W całej Polsce najwięcej wniosków o dodatki złożono na Śląsku (ponad 7 tys.), na Dolnym Śląsku (ponad 5 tys.) i na Mazowszu (ponad 4,9 tys.).

 

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

 

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Ponad 49,2 wniosków o dodatek 500 plus Ponad 49,2 wniosków o dodatek...
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: