submenu
content

Rodzina 500 plus na Mazowszu: wypłacono ponad 1,1 mld zł

30-08-2016

385 tys. wydanych decyzji i 2,2 mln wypłaconych świadczeń wychowawczych na kwotę ponad 1,1 mld zł – to efekt realizacji programu 500 plus na Mazowszu. Świadczenie otrzymuje 534,7 tys. dzieci z Mazowsza.

 

„Najtrudniejszy etap wdrażania jest za nami, ale najważniejsze jest ciągle przed nami. Najważniejsze to osiągnięcie celów, które były zakładane przy realizacji, a więc poprawa dzietności, inwestycja w kapitał ludzki i ograniczenie ubóstwa” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji podsumowującej realizację programu Rodzina 500 plus na Mazowszu.

 

Do tej pory na Mazowszu złożono 403 tys. wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Łączenie wydano 385 tys. decyzji, z czego 96,8 proc. pozytywnych.

 

Od kwietnia do lipca nie zostało rozpatrzonych przez gminy 13,5 tys. (3,4 proc.). Najwięcej niezrealizowanych decyzji jest Warszawie – 7 tys. Sytuacja ta jest monitorowana zarówno przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej.

 

„Możemy już zaobserwować poprawę sytuacji materialnej rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych” – zauważyła minister Rafalska.

 

Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest w woj. mazowieckim (ponad 511 tys.), wielkopolskim (ponad 361 tys.) i śląskim (prawie 350 tys.). 37,2 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie mieszka na wsi. To 1,34 mln dzieci, które otrzymują wsparcie. Taki sam procent i liczba dzieci dotyczy gmin miejskich.Pozostałe 0,92 mln to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 25,7 proc. ogółu objętych programem.

 

Rodzice i opiekunowie złożyli do 31 lipca br. prawie 2,74 mln wniosków o świadczeniew ramach programu „Rodzina 500 plus”. Dla 2,55 mln wydano już decyzje.

 

Minister Elżbieta Rafalska...
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: