submenu
content

Miliard z Programu Rodzina 500+

26-05-2018

26 maja w Opolu odbyła się konferencja „Miliard z Programu Rodzina 500+ w województwie opolskim”. Udział w nim wzięła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Zdaniem wiceminister Elżbiety Bojanowskiej Program Rodzina 500+ osiągnął założone efekty: „Program miał trzy cele: wzrost liczby narodzin, redukcję ubóstwa i szeroko pojętą inwestycję w  rodzinę. Obserwując efekty, można powiedzieć, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Programem objęto 3,7 mln dzieci z 2,43 mln polskich rodzin. W ciągu pierwszego roku odnotowano spadek skrajnego ubóstwa z 6,5 do 4,9 proc. Zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej i wzrósł dochód rodzin. Natomiast nie sprawdziły się proroctwa na temat niewłaściwego wydatkowania otrzymywanych w ramach programu pieniędzy" - podkreśliła wiceminister.

 

W 2016 r. liczba urodzeń wyniosła 382 tys. i była większa o 13 tys. niż w roku poprzednim, a w 2017 r. urodziło się ok. 402 tys. dzieci, tj. o kolejne 20 tys. więcej.  Wpływ na wzrost urodzeń oprócz Programu Rodzina 500+ miała także bardzo dobra sytuacja na rynku pracy z rekordowo niską stopą bezrobocia, stałym wzrostem wynagrodzeń oraz działania rządu na rzecz sytuacji rodzin wielodzietnych.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska zaznaczyła, że polityka rodzinna to także działania na rzecz osób starszych: „Rodzinę postrzegamy w ministerstwie także przez pryzmat osób starszych. Tworzenie warunków do aktywnego i zdrowego życia osób starszych oraz  zapewnienie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego to najważniejsze elementy aktywnej polityki społecznej wobec osób starszych prowadzonej przez cały Rząd Prawa i Sprawiedliwości.”- stwierdziła.

 

W ramach ubiegłorocznej edycji Programu ASOS dofinansowanych zostało 370 ofert organizacji pozarządowych na łączną kwotę 38 mln zł. Projekty objęłył ok.180 tys. osób starszych. W tym roku 322 ofert otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 38 mln zł.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: