submenu
content

Prezydent podpisał nowelizację ustawy żłobkowej

25-06-2013

Dotacja z budżetu państwa na żłobek, klub dziecięcy, opiekuna dziennego, może wynieść do 80 proc. poniesionych kosztów, a ubiegać się o nią mogą nie tylko gminy - to najważniejsze  zmiany w podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy żlobkowej.

więcej

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

11-06-2013

Z upływem 30 czerwca 2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert - "MALUCH 2013 - edycja 1"

30-04-2013

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podwyższył dofinansowanie w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1” do kwoty 51 498 102 zł i przyznał dotacje dla 260 ofert ze 107 gmin na 7 865 miejsc opieki , w tym  2 880 nowotworzonych.

więcej

Konferencja „Narzędzia wsparcia rodziny – dobre praktyki”

19-04-2013

Konferencja poświęcona realizacji zadania wsparcia rodziny na poziomie samorządu gminnego w oparciu o rozwiązania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbyła się 19 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

więcej

Konferencja szkoleniowa poświęcona nowemu systemowi teleinformatycznemu do obsługi procedur adopcyjnych

11-04-2013

Konferencja szkoleniowa, poświęcona nowemu systemowi teleinformatycznemu do obsługi procedur adopcyjnych, przeznaczona dla przedstawicieli marszałków oraz wszystkich ośrodków adopcyjnych działających w Polsce, odbyła się w MPiPS 11.04.2013 r.

więcej

Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

27-03-2013

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

więcej

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

22-03-2013

 Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął  21 marca 2013 r. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

więcej

Minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział większe wsparcie dla żłobków

04-03-2013

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz 1 marca 2013 r. odwiedził Żłobek Samorządowy nr 21 w Krakowie, gdzie m.in. dzięki wsparciu z budżetu państwa utworzono 60 nowych miejsc dla dzieci.

więcej

Ogłoszenie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

20-02-2013

W dniu 20 lutego 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

więcej

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert „MALUCH 2013 – edycja 1”.

20-02-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej  ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”.

więcej
1  ««««  37  38  39  40  41  42  43  44  45  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: