submenu
content

Zasądzenie alimentów niekonieczne do otrzymania becikowego

06-02-2013

Kiedy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka występuje osoba samotnie wychowująca dziecko, nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o tzw. „becikowe” lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka.

więcej

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

18-12-2012

Tworzenie instytucji dziennego opiekuna jest znacznie łatwiejsze, prostsze i tańsze niż organizowanie opieki w formie żłobka i klubu dziecięcego !

więcej

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

07-12-2012

Sejm RP 7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

więcej

Konkurs – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

28-11-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.

więcej

Konkurs – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ”

17-10-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie „Wsparcie  rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.

więcej

Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” - rozstrzygnięty

02-10-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

więcej

Interpretacja art. 240 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

14-09-2012

Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

więcej

Wyjaśnienia dotyczące obowiązku współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej

14-09-2012

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, że co do zasady finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku powiatu. Jednakże, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej...

więcej

Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja” rozstrzygnięty

31-08-2012

Kwota dotacji ogółem wyniosła ponad 10 milionów zł. Zostanie z niej dofinansowane 1175 stanowisk asystentów rodziny. Konkurs odbywał się w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

więcej

Wyższe zasiłki rodzinne

24-08-2012

Od 1 listopada 2012 r.  będą wyższe kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.

 

więcej
1  ««««  38  39  40  41  42  43  44  45  46  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: