submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Maluch 2012 - tura 2

03-08-2012

Informujemy, że w drugiej turze otwartego konkursu ofert wyłoniono 25 ofert z 11  województw, na łączną kwotę 5 053 947 zł.

więcej

Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

02-08-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

więcej

Konkurs „Asystent rodziny - druga edycja”

20-07-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok  2012  „Asystent rodziny - druga edycja”.

więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

29-06-2012

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

więcej

Konkurs ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej rozstrzygnięty

22-06-2012

Przyznana kwota dotacji wyniosła  ponad 3 274 000 zł w konkursie ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

więcej

Konkurs ofert na szkolenie rodzin zastępczych rozstrzygnięty

14-06-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

więcej

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

11-06-2012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostało 8 czerwca 2012 r. podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 641).

więcej

Konkurs „Asystent rodziny” rozstrzygnięty

06-06-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”

więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

21-05-2012

Rada Ministrów  9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Programu MALUCH 2012 - tura 1

19-04-2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w pierwszej turze otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 67  ofert, na łączną kwotę 20 558 986 zł, z tego 7 ofert jest kontynuacją projektów z roku 2011.

więcej
1  ««««  39  40  41  42  43  44  45  46  47  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: