submenu
content

Trzy tysiące miejsc w żłobkach dzięki programowi MALUCH

20-05-2011

Minister Jolanta Fedak poinformowała o zakończeniu pierwszej edycji konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W jego wyniku na terenie całego kraju powstanie ponad 3 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych, z czego zdecydowana większość - 2.9 tys. - w żłobkach. Samorządy otrzymają na ten cel 15 mln zł.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego Programu "MALUCH"

18-05-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011.

więcej

Nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

21-04-2011

Z dniem 21 kwietnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Parcy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w tej samej sprawie.

więcej

Termin składania ofert w ramach programu "MALUCH"

01-04-2011

Termin składania ofert na konkurs organizowany w 2011 r. w ramach programu "Maluch" mija 20 kwietnia 2011 r.

więcej

Otwarty konkurs ofert Programu "MALUCH" 2011 r.

04-03-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011, zwanego dalej „Programem”.
W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł.

więcej

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011

03-03-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.), w roku 2011 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

więcej

Seminarium naukowe „Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej”

09-12-2010

Dyrekcja Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Seminarium naukowym pt. Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2010 roku w godzinach 8.30-13.00 na Uniwersytecie Warszawskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Kampus Centralny, Mały Dziedziniec, budynek Zarządu Samorządu Studentów UW, Sala nr 200, II piętro).

więcej

Wyrok TK dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego

08-12-2010

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2010 r., orzekającym o niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, od 6 grudnia 2010 r., ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie stosuje się tego przepisu.

więcej

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

30-11-2010

W dniu 25 listopada 2010 r. został opublikowany wyrok  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 (Dz. U. Nr 222, poz. 1455), dotyczący zgodności z Konstytucją RP art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r.

więcej

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 roku

24-09-2010

Informujemy, że 23 września 2010 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia dochód ten w 2009 r. wyniósł 1.908 zł, tj. 159 zł miesięcznie.

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: