submenu
content

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

10-12-2009

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w MPiPS Marka Buciora w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy.

więcej

Informacja na temat zaświadczenia lekarskiego wymaganego przy ubieganiu się o tzw. "becikowe" i dodatek z tytułu urodzenia dziecka

26-11-2009

Od 1 listopada 2009 r. do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ministerstwo Zdrowia udzieliło wyjaśnień dotyczących najczęściej zadawanych pytań na temat zasad wystawiania tego zaświadczenia lekarskiego.

więcej

Pismo w sprawie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

25-11-2009

Dziś (25 listopada 2009 r. ) Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior wystosował  pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy.

więcej

Od 1 listopada konieczne zaświadczenie lekarskie

20-11-2009

Bez względu na termin urodzenia dziecka od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

więcej

Informacja na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

16-10-2009

W dniu 16 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305).

Załącznik do tego rozporządzenia określa wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się po 31 października 2009 r. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Pobierz tekst rozporządzenia

więcej

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 roku

23-09-2009

Departament Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2009 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia dochód ten w 2008 r. wyniósł 2056 zł, tj. 171,33 zł miesięcznie.

więcej

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

17-08-2009

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

więcej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)

21-07-2009

W dniu 20 lipca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950).

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: