submenu
content

Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki, kluby dziecięce, nianie

30-03-2010
Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. To ogromna szansa na podjęcie aktywności zawodowej przez rodziców. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobki nie będą już zakładami opieki zdrowotnej. Znajdą w nich opiekę dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówki te będą prowadzone przez gminy (w postaci gminnych jednostek budżetowych), osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala podmiot, który żłobek utworzył. Opieka w tej placówce ma trwać 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą.

W klubie dziecięcym, który jest nową formą opieki, będą przebywać dzieci od 1 do 3 lat. Czas opieki nie powinien przekraczać 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie. Opiekun dzienny będzie sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 lat w swoim domu lub mieszkaniu. Kandydaci na te funkcje będą wyłaniani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze konkursu.

źródło: www.kprm.gov.pl
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: