submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

10-05-2010

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
w 2010 r.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe na łączną kwotę 28.790.653 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 36 z nich. Komisja oceniła pod względem merytorycznym 697 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 231  projektów na  łączną kwotę  7.800.000 zł.

Podmioty, które otrzymały dotację powinny zapoznać się z załącznikiem „wytyczne do  kalkulacji i harmonogramu”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niemożliwe było ogłoszenie wyników 7 maja 2010 r.

Wnioski, które otrzymały dotacje

Wnioski, które zostały zakwalifikowane pod względem formalnym, ale nie otrzymały dotacji

Wnioski, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych

Legenda

Wytyczne do kalkulacji i harmonogramu

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: