submenu
content

Listy, przychodzące do ministerstwa, są kierowane do departamentów merytorycznych, które będą udzielały odpowiedzi.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  •     osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  •     adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •     przedmiotu sprawy, której dotyczy.   

Proszę wypełnić wymagane pola

* - pola wymagane

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: