submenu
content
Projekty indywidualnego i zbiorowego kodeksu prawa pracy,
przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy
 
Wychodząc naprzeciw postulatom partnerów społecznych oraz zainteresowanych osób i instytucji zamieszczamy projekty indywidualnego i zbiorowego kodeksu prawa pracy, przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.
 
Pragniemy podkreślić, że projekty te nie są rządowymi  propozycjami nowelizacji Kodeksu Pracy.
 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy została powołana w 2002 r. przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów - Pana Leszka Millera, z inicjatywy Pana Jerzego Hausnera, ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podstawę prawną powołania stanowiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r . w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. Nr 139, poz. 1167 ze zm.). Komisja była zespołem niezależnych ekspertów realizującym własną wizję kodyfikacji stosunków pracy.
 
W jej skład wchodzili: prof. Michał Seweryński ( Uniwersytet Łódzki) – Przewodniczący Komisji (do września 2003 r . przewodniczącym Komisji był prof. Tadeusz Zieliński), prof. Ludwik Florek (Uniwersytet Warszawski ) - Wiceprzewodniczący Komisji, prof. Grzegorz Goździewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Zbigniew Hajn (Uniwersytet Łódzki, sędzia Sądu Najwyższego), prof. Walerian Sanetra (Uniwersytet Białostocki, Prezes Sądu Najwyższego), prof. Barbara Wagner (Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego), prof. Jan Wojtyła (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. Jerzy Wratny (Uniwersytet w Rzeszowie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie), prof. Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Eugenia Gienieczko – dyr. Departamentu Prawa Pracy - Sekretarz. W skład  Komisji wchodził także do września 2005 r., prof. Andrzej Kijowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Najwyższego).
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do zadań Komisji należało opracowanie założeń rekodyfikacji indywidualnego prawa pracy, założeń kodyfikacji zbiorowego prawa pracy oraz projektów ustaw realizujących te założenia.
 
Kadencja Komisji trwała 4 lata i zakończyła się w październiku 2006 r. Komisja 5 grudnia 2006 r. przekazała projekt Kodeksu pracy oraz projekt Zbiorowego kodeksu pracy ówczesnemu  Prezesowi Rady Ministrów – Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu.
 
Wychodząc naprzeciw postulatom wielu środowisk naukowych i organizacji zawodowych, a także obywateli – o udostępnienie projektów, pani Minister Fedak podjęła decyzję o zamieszczeniu ich na stronach internetowych Ministerstwa, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198 ze zm.).
 
 
 
Kodeks pracy - projekt z kwietnia 2008 r.
(pobierz plik w .pdf)
 
Kodeks pracy - uzasadnienie
(pobierz plik w .pdf)
 
Zbiorowy kodeks pracy - projekt z kwietnia 2008 r.
(pobierz plik w .pdf)
 
Zbiorowy kodeks pracy - uzasadnienie
(pobierz plik w .pdf)
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: