submenu
content

Ustalanie i rozliczanie czasu pracy

Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim:
normy czasu pracy,

  • sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • ograniczenia w zakresie pracy w porze nocnej i zasady jej rekompensowania,
  • zasady polecania i rekompensowania pracownikom pracy nadliczbowej,
  • zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dopuszczalność i zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: